വടക്കടത്തുകാവ് പോക്കാട്ടുകാവിന് സമീപം പിക്ക്അപ്പ് വാഹനം മറിഞ്ഞു

വടക്കടത്തുകാവ്:അടൂർ എം സി റോഡിൽ വടക്കടത്തുകാവ് പോക്കാട്ടുകാവിന് സമീപം കച്ചികയറ്റിവന്ന പിക്ക്അപ്പ് വാഹനം മറിഞ്ഞു.ആർക്കും പരിക്കില്ല.ഓടിക്കൊണ്ടിരുന്ന വണ്ടിയുടെ ടയർ പഞ്ചറാവുകയും നിയന്ത്രണം നഷ്ട്ടപ്പെട്ട് മറിയുകയുമായിരുന്നു.തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്നും വരികയായിരുന്നു വാഹനം. തിരക്കേറെയുള്ള സമയങ്ങളിൽ കച്ചി, വാഴക്കുല എന്നിവ കയറ്റിവരുന്ന വാഹനങ്ങൾ അപകടത്തിന് കാരണമാകാറുണ്ടെന്ന് പ്രദേശവാസികൾ പറഞ്ഞു

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *